سندرم درد پیچیده منطقه ای ( دیستروفی سمپاتیک رفلکسی یا آتروفی سودک)

ژانویه 14, 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی پس از درمان دررفتگی انگشت

سپتامبر 16, 2019/توسط admin

برنامه توانبخشی زانو

آوریل 4, 2020/توسط admin

تمرینات ورزشی در آسیب دیدگی تاندون مچ دست

مارس 24, 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان شانه یخ زده

سپتامبر 26, 2019/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی در درمان آسیب تاندون صاف کننده بند آخرانگشتان (آسیب انگشت دربازیکنان بیس بال)

اکتبر 3, 2019/توسط دکتر عاطفه جوادی

تمرینات ورزشی در درمان التهاب بافت پاشنه پا (خار پاشنه)

اکتبر 16, 2019/توسط دکتر مهسا عدیلی

کاربرد طب سوزنی در طب فیزیکی و توانبخشی

جولای 17, 2019/توسط دکتر زینب بساق زاده

تمرینات ورزشی در درمان  آسیب و کشیدگی تاندون آشیل

سپتامبر 5, 2019/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

رادیکولوپاتی گردنی

دسامبر 5, 2019/توسط دکتر محمد احمدی دستگردی

تمرینات توانبخشی بورسیت زانو در اطراف کشکک (Prepatellar)

اکتبر 3, 2019/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی در درمان شکستگی کشکک زانو

اکتبر 3, 2019/توسط دکتر لیلا باقرزاده
بارگذاری موارد بیشتر