دکتر محمد احمدی دستگردی

دکتر محمد احمدی دستگردی

متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

دکتر محمد احمدی دستگردی هستم متخصص طب فیزیکی و توان بخشی.

در سال ۱۳۹۵ مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید تهران دریافت کردم. از سال ۱۳۹۵ وارد دوره تخصصی طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شده و در سال ۱۳۹۸ موفق به دریافت بورد تخصصی طب فیزیکی و توان بخشی شدم.

 دکتر لیلا باقرزاده

دکتر لیلا باقرزاده

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر لیلا باقرزاده هستم متخصص طب فیزیکی و توان بخشی.

در سال ۱۳۹۲ مدرک پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت کردم. از سال ۱۳۹۳ وارد دوره تخصصی طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شده و در سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت بورد تخصصی طب فیزیکی و توان بخشی شدم.

از سال ۱۳۹۷ در حال گذراندن طرح پزشکی به عنوان استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل هستم.