اینستاگرام

[instagram-feed num=9 cols=3]
جدید
دیدگاه
برچسب ها

تمرینات ورزشی در درمان شانه یخ زده

تیر 14, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

برنامه ورزشی تضمینی برای تناسب اندام (کاهش وزن)

تیر 14, 1398/توسط دکتر روژین نیک رای

تمرینات ورزشی جهت رفع کشیدگی و یا اسپاسم عضله رومبوئید

تیر 14, 1398/توسط دکتر مهسا عدیلی

تمرینات ورزشی در درمان شکستگی کشکک زانو

تیر 14, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی برای درمان آسیب رباط صلیبی خلفی

تیر 14, 1398/توسط دکتر مهسا عدیلی

تمرینات ورزشی برای درمان درد زانو دونده ها

تیر 14, 1398/توسط دکتر مهسا عدیلی

تمرینات ورزشی در کشیدگی عضلات پشت ساق پا

تیر 14, 1398/توسط دکتر محمد احمدی دستگردی

تمرینات ورزشی در درمان جداشدگی مفصل ترقوه ای جناغی

تیر 14, 1398/توسط دکتر زینب بساق زاده

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی تاندون عضله دوسر بازویی

تیر 14, 1398/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی در درمان گیرافتادگی عصب اولنار در آرنج

تیر 14, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان کشیدگی عضلات خم کننده ران

تیر 14, 1398/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی انگشتان

تیر 14, 1398/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی در درمان  آسیب و کشیدگی تاندون آشیل

تیر 14, 1398/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی شست پا

تیر 14, 1398/توسط دکتر روژین نیک رای

ورزش و سلامت استخوان

تیر 14, 1398/توسط دکتر زینب بساق زاده

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی رباط قدامی صلیبی (ACL)

تیر 14, 1398/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی بورسیت شانه

تیر 14, 1398/توسط دکتر مهرناز تبریزی

تمرینات ورزشی در درمان سندرم تونل کارپال

تیر 14, 1398/توسط دکتر محمد احمدی دستگردی
بارگذاری موارد بیشتر