اینستاگرام

[instagram-feed num=9 cols=3]
جدید
دیدگاه
برچسب ها

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی رباط قدامی صلیبی (ACL)

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی برای درمان آسیب رباط صلیبی خلفی

چهارشنبه, 16th اکتبر 2019/توسط دکتر مهسا عدیلی

تمرینات ورزشی برای درمان سندرم پیریفورمیس

چهارشنبه, 16th اکتبر 2019/توسط دکتر مهسا عدیلی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب و کشیدگی رباطهای انگشت

پنج‌شنبه, 26th سپتامبر 2019/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

یکشنبه, 22nd مارس 2020/توسط دکتر زینب بساق زاده

تمرینات ورزشی در آسیب دیدگی رباط مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی در درمان شلی و ناپایداری (Laxity) مزمن مچ پا

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر محمد احمدی دستگردی

تمرینات ورزشی جهت تقویت عضلات در طول حاملگی

دوشنبه, 16th سپتامبر 2019/توسط admin

تمرینات ورزشی در آسیب دیدگی تاندون مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در آسیب رباط شست دست

دوشنبه, 23rd مارس 2020/توسط دکتر روژین نیک رای

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی انگشتان

پنج‌شنبه, 26th سپتامبر 2019/توسط دکتر زهرا هاشمی

تمرینات ورزشی در درمان شکستگی کشکک زانو

پنج‌شنبه, 3rd اکتبر 2019/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی تاندون عضله دوسر بازویی

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی درد ساق پا

پنج‌شنبه, 19th مارس 2020/توسط دکتر مهرناز تبریزی

ورزش های مناسب برای محل کار

دوشنبه, 16th سپتامبر 2019/توسط دکتر محمد احمدی دستگردی

تمرینات ورزشی در درمان بیماری زانوی پرندگان (Jumper`s Knee)

چهارشنبه, 18th سپتامبر 2019/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی در درمان کشیدگی رباط کناری خارجی زانو

پنج‌شنبه, 3rd اکتبر 2019/توسط دکتر لیلا باقرزاده
بارگذاری موارد بیشتر