اینستاگرام

[instagram-feed num=9 cols=3]
جدید
دیدگاه
برچسب ها

ورزش و سلامت استخوان

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر زینب بساق زاده

تمرینات ورزشی جهت تقویت عضلات در طول حاملگی

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر محمد رسول نظام آبادی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب آرنج گلف بازان

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر محمد رسول نظام آبادی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی تاندون عضله دوسر بازویی

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی پس از شکستگی دست (ورزش های شکستگی متاکارپ ۵ام، شکستگی بوکسر)

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر محمد رسول نظام آبادی

تمرینات ورزشی در درمان کشیدگی عضلات کشاله ران

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر محمد رسول نظام آبادی

تمرینات ورزشی در درمان التهاب بافت پاشنه پا (خار پاشنه)

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر مهسا عدیلی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط داخلی آرنج(اولنار کلترال)

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی درد ساق پا

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر مهرناز تبریزی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب بافت مثلثی فیبری-غضروفی (TFCC)مچ دست

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر زهرا هاشمی

ورزش درمانی در پیچ خوردگی مچ پا

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر محمد احمدی دستگردی

تمرینات ورزشی در درمان شانه یخ زده

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی در درمان التهاب بورس تروکانتریک (التهاب بافت نرم قسمت خارجی ران)

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی آبی و آب درمانی در درمان دیسک کمر و درد سیاتیک

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر محمد رسول نظام آبادی

تمرینات ورزشی در درمان تنوسینوویت دکرون

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی در درمان شکستگی کشکک زانو

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات تقویتی در تقویت پایین تنه

تیر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط دکتر زینب بساق زاده
بارگذاری موارد بیشتر