عناوین نگارش شده توسط دکتر رحیمی

توانبخشی قلبی

یکشنبه, 11th اکتبر 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

دفرمیتی های دست

جمعه, 14th آگوست 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

استئوآرتریت آرنج

چهارشنبه, 22nd جولای 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

شانه یخ زده

سه‌شنبه, 14th آوریل 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

ضایعات مفصل استرنوکلاویکولار

سه‌شنبه, 7th آوریل 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

پارگی لبروم شانه

سه‌شنبه, 7th آوریل 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

بیماری دوپویترین

سه‌شنبه, 31st مارس 2020/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

پارگی تاندون عضله ی دوسری در شانه

شنبه, 21st دسامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی در درمان ضرب دیدگی زانو

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی تاندون عضله دوسر بازویی

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب دیدگی رباط قدامی صلیبی (ACL)

پنج‌شنبه, 12th سپتامبر 2019/توسط دکتر مریم السادات رحیمی
بارگذاری موارد بیشتر