خدمات ما

دارو درمانی

پی آر پی (PRP)

تزریق های طب فیزیکی و توانبخشی

تزریق ازون

لیزر درمانی

لیزردرمانی

مگنت تراپی

سونوگرافی اسکلتی عضلانی

تکار تراپی

تکارتراپی

نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله

فیزیوتراپی

مانیپولاسیون (درمان دستی)

مگنت تراپی

مگنت تراپی

1

تزریقات ستون فقرات

شاک ویو

shock wave

طب سوزنی

طب سوزنی

تزریق به زانو

انواع تزریقات مفاصل