عناوین نگارش شده توسط دکتر قاروی آهنگر

تکارتراپی

سه‌شنبه, 29th سپتامبر 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

دررفتگی آرنج نوپایان  

چهارشنبه, 17th ژوئن 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

آرنج تنیس بازان (اپی کندیلیت خارجی)

شنبه, 16th می 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

سندروم خروجی قفسه‌ سینه (Thoracic outlet syndrome)

یکشنبه, 12th آوریل 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

پارگی های روتاتورکاف

پنج‌شنبه, 9th آوریل 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

آسیب آرنج در ورزش های پرتابی

یکشنبه, 29th مارس 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان گیرافتادگی عصب اولنار در آرنج

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط داخلی آرنج(اولنار کلترال)

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

تمرینات ورزشی در آسیب دیدگی تاندون مچ دست

سه‌شنبه, 24th مارس 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

سندرم درد پیچیده منطقه ای(دیستروفی سمپاتیک رفلکسی یا آتروفی سودک)

سه‌شنبه, 14th ژانویه 2020/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر

علائم و درمان تاندینوز دکرون

سه‌شنبه, 10th دسامبر 2019/توسط دکتر آزاده قاروی آهنگر
بارگذاری موارد بیشتر