دکتر الهام لونی

دکتر الهام لونی

عناوین نگارش شده توسط دکتر لونی

آشنایی با بیماری ALS (ای ال اس)، تشخیص و درمان ها و توانبخشی این بیماری

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

توانبخشی پس از آسیب دیدگی مغزی

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

در هر سنی فعال بمانید

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

پیشگیری از شکستگی سر استخوان ران

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

کلسیم ، تغذیه و سلامت استخوان

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

پیدا کردن کفش مناسب

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

روشهای کاهش درد بعد از اعمال ارتوپدی

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی پس از شکستگی پا (متاتارس پنجم)

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی در درمان آسیب و کشیدگی رباطهای انگشت

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی در درمان بیماری زانوی پرندگان (Jumper`s Knee)

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی در درمان سندرم ایلیوتیبیال

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی

تمرینات ورزشی در درمان التهاب بورس تروکانتریک (التهاب بافت نرم قسمت خارجی ران)

تیر 13, 1398/توسط دکتر الهام لونی
بارگذاری موارد بیشتر