بیماری های آرنج : آرنج از نظر تشريحي يکي از مفصلهاي پيچيده بدن است و از مفصل شدن انتهاي پاييني استخوان بازو با انتهاي بالايي استخوانهاي ساعد تشکيل شده است . قرقره (Trochlea) انتهاي پاييني بازو با فرورفتگي انتهاي بالايي اولنا ٬ مفصل لولايي شکل را تشکيل داده اند که حرکات خم و راست کردن بازو مربوط به آن است.

بیماری های آرنج ،آرنج تنيس بازان

شايعترين عارضه دردنا ک آرنج ٬ اپيکنديليت خارجي یا آرنج تنيس بازان است .درمان ا کثراً با روشهاي غيرجراحي است .

در گروه کوچکي از اين بيماران گير کردن شاخه عمقي عصب راديال در چسبندگيها نياز به عمل جراحي دارد .

بیماری های آرنج ، آرتريت روماتوئيد آرنج

اين بيماري ا کثراً دوطرفه است و ساير مفصلها هم ممکن است مبتلا باشند. علايم آن مانند آرتريت روماتوئيد مفصلهاي ديگر ‍است . درگيري آرنج معمولاً باعث فلکشن کنتراکچر اين مفصل مي شود ..

بیماری های آرنج ،استئوآرتريت آرنج

استئوآرتريت يا آرتريت دژنراتيو آرنج به مراتب کمتر از استئوآرتريت مفصلهاي اندام پاييني است . علت بيماري شکستگي قديمي ٬ ضربههاي مکرر ٬ استئوکندريت جداشونده و سينوويال کندروماتوز (Synovial Chondromatosis) است .

نشانه هاي باليني

درد و محدوديت حرکات مفصل از علايم برجسته بيماري است . درد در اين بيماري به مراتب کمتر از استئوآرتريت مفصلهاي اندام پاييني است و معمولاً در مراحل پيشرفته وجود دارد. وجود استئوکندريت جدا شونده گاه باعث قفل شدن آرنج مي شود. گاه زايده هاي استخواني ناشي از اين بيماري در ناودان عصب اولنار باعث وارد آمدن فشار بر عصب مي شود و علايم فلج ديررس عصب اولنار (Tardy‍Ulnar Nerve‍ Palsy) را به وجود مي آورد ..

آرتريتهاي آرنج

در آرتريت روماتوئيد معمولاً ساير مفاصل نيز مبتلا هستند .

آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت آرنج باعث محدوديت حرکات پيشرونده مي شوند .

استئوآرتريت آرنج معمولاً چندان ناراحتکننده نبوده و در بسياري از موارد احتياج به عمل جراحي ندارد.

سل مفصل آرنج 

اين بيماري کمتر از سل ستون مهره اي ٬ زانو و ران ديده مي شود و غالباً از فضاي سينويال شروع مي شود که دير يا زود غضروف و استخوان را نيز مبتلا مي سازد .

سل مفصل آرنج

معمولاً فاقد علايم عمومي بيماري است و با درد و محدوديت حرکات آرنج بروز مي کند .

در مراحل ابتدايي درمان شامل سينوکتومي و در صورت تخريبمفصل خشککردن مفصل مي باشد .

التهاب زائده فوق لقمه اي داخلي بازو يا آرنج گلف بازان

التهاب زايده فوق لقمه اي دروني بازو که به آرنج گلف بازان هم موسوم است به مراتب کمتر از التهاب زايده فوق لقمه اي بيروني بازو ديده مي شود. علت و علايم باليني و درمان مانند التهاب زايده فوق لقمه بيروني است با اين تفاوت که در بيماران مبداء عضلات خم کننده و چرخاننده ساعد به داخل (Flexor Pronator Group) مبتلا مي شوند .

تغييرشکلهاي آرنج

در حال طبيعي بازو به طور کامل در امتداد آرنج نبوده و با آن زاويه اي تشکيل مي دهد (Carrying Angle) . اين زاويه در خانمها بيش از آقايان است (حدود 10 درجه در مردان و 15 درجه در زنان). افزايش اين زاويه را کوبيتوس والگوس (Cubitus Valgus) و کاهش آن را کوبيتوس واروس (Cubitus Varus) مي نامند .

بورسيتاُلکرانن

حدود ده کيسه زلالي (بورس) در اطراف آرنج وجود دارد که باعث تسهيل در حرکات آن مي گردد. اکثر اين بورسها بي آزار بوده و غالباً باعث ناراحتي نمي گردد. بعضي از اين بورسها در اثر عوامل مختلف مثل ضربه هاي مکرر و يا ضربه حاد دچار التهاب مي گردد. شايعترين و مهمترين بورسي که باعث ناراحتي بيمار مي گردد ٬ بورس ناحيه اُلکرانن است

 

فلج ديررس عصب اولنار )سندرم تونل کوبيتال (

عصب اولنار در ضمن مسير خود در ناودان پشت کنديل داخلي هومروس (تونل کوبيتال) و يا بين دو سر عضله فلکسور کارپياولناريس ممکن است تحت فشار قرار گرفته و علايم فلج ديررس و تدريجي عصب اولنار نظير آنچه در سندرم مچ دستي به علت تحت فشار قرار گرفتن عصب مديان ديده مي شود ٬‍ به وجود آيد .

سندرم تونل کوبيتال

* گير کردن يا ايجاد فشار بر روي عصب اولنار در پشت اپي کنديل داخلي به نام سندرم تونل کوبيتال ناميده مي شود. در اين سندرم علايم فلج تدريجي عصب اولنار در دست پديد مي آيد .

* علل مختلفي نظير بد جوش خوردن شکستگيهاي آرنج استئوآرتريت و کم عمق بودن ناودان کوبيتال مي تواند باعث بروز اين سندرم شود .

* درماناينبيماريعملجراحياست

آسیب‌های ناگهانی ارنج

برخی از آسیب دیدگی‌ها به صورت ناگهانی رخ می‌دهند؛ مانند زمانیکه محکم زمین می‌خورید و یا حین ورزش ضربه‌ی محکمی به شما وارد می‌شود. برخی از این آسیب دیدگی‌ها عبارتند از:

دررفتگی آرنج (Dislocated Elbow). دررفتگی زمانی رخ می‌دهد که یکی از استخوان‌های تشکیل دهنده‌ی مفصل آرنج، از جایش خارج شود. یکی از دلایل معمول دررفتگی، کمک گرفتن از دست هنگام محکم زمین خوردن است. همچنین کودکانی که تازه شروع به راه رفتن نموده‌اند را اگر از ساعد گرفته و تاب دهید ممکن است دچار دررفتگی آرنج شوند؛ به این عارضه “Nursemaid’s Elbow” گفته می‌شود. اگر احساس کردید که شما یا کودکتان دچار دررفتگی آرنج شده‌اید، در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.

شکستگی آرنج (Fractured Elbow). منظور از شکستگی آرنج، شکستگی یکی از استخوان‌های تشکیل دهنده‌‌ی آن میباشد. این عارضه اغلب در اثر وارد شدن ضربه‌ای ناگهانی رخ می‌دهد؛ مانند: تصادفات و یا ورزش‌های تماسی (ورزش‌هایی که در آنها افراد شرکت کننده لزوما با هم برخورد بدنی خواهند داشت). ممکن است پس از شکستگی بتوانید آرنج خود را حرکت دهید. اگر در آرنج دستتان درد دارید و ظاهر آن نیز خوب به نظر نمی‌رسد، احتمالا دچار شکستگی شده است. در چنین شرایطی حتما به پزشک مراجعه نمایید.

کشیدگی و پیچ خوردگی (Strains and Sprains). زمانیکه عضلات دچار کشیدگی بیش از حد و یا پارگی می‌شوند، “کشیدگی (Strain)” رخ می‌دهد. اگر عضلات آرنج تحت فشار بیش از حد قرار گیرند، میتوانند دچار کشیدگی شوند؛ مانند زمانیکه تلاش می‌کنید جسم سنگینی را بلند کنید یا زمانیکه حین ورزش بیش از حد از آن کار می‌کشید. اگر رباط‌ها (لیگامنت‌ها) دچار کشیدگی بیش از حد و یا پارگی شوند، “پیچ خوردگی (Sprain)” رخ می‌دهد. پیچ خوردگی آرنج اغلب در ورزشکارانی که شئ‌ای را پرتاب می‌کنند، از راکت استفاده می‌کنند و یا در ورزش‌های تماسی شرکت دارند، اتفاق می‌افتد. درمان کشیدگی و پیچ خوردگی با استراحت کردن، استفاده از پک یخ و انجام تمرینات کششی و قدرتی (به تدریج با بهبود درد) صورت می‌گیرد.

ورم لنفاوی یا لنف ادم
بورسیت چیست؟
, , ,

استئوآرتریت آرنج، خریب غضروف مفصلی

استئوآرتریت آرنج استئوآرتریت آرنجبه معنی تخریب غضروف مفصلی و آسیب آن است. این درگیری بدنبال آسیب قدیمی و یا دررفتگی مفصل می تواند رخ دهد،هرچند روند طبیعی ازبین رفتن غضروف با افزایش در اغلب موارد عامل آن می باشد.آرتروز (آرتروز آرنج)در مفاصل …
دررفتگی آرنج نوزادان
, , , , , ,

دررفتگی آرنج نوپایان  

دررفتگی آرنج نوپایان دررفتگی آرنج نوپایان یک آسیب شایع دوران اوایل کودکی است. گاهی اوقات به عنوان "آرنج کشیده شده" گفته می شود زیرا در هنگام کشیدن آرنج کودک اتفاق می افتد و دررفتگی نسبی ایجاد می شود. اصطلاح پزشکی این آسیب "نیمه دررفت…
پارگی تاندون عضله دو سر بازویی در آرنج
, , , , ,

پارگی تاندون عضله دو سر بازویی در آرنج

پارگی تاندون عضله دو سر بازویی آرنج   پارگی تاندون عضله دو سر بازویی آرنج عضله دو سر بازویی (بایسپس) در قسمت جلوی بازو قرار دارد و توسط تاندونها (طنابهای محکمی از بافت همبندی که عضلات را به استخوان وصل می کنند) از بالا به استخوان‌ …
آرنج تنیس بازان (اپی کندیلیت خارجی)
, , ,

آرنج تنیس بازان (اپی کندیلیت خارجی)

آرنج تنیس بازان (اپی کندیلیت خارجی)   آرنج تنیس بازان یا اپی کندیلیت خارجی یک بیماری دردناک آرنج است که در اثر استفاده بیش از حد ایجاد می شود. جای تعجب نیست که بازی تنیس یا سایر ورزش های راکتی می تواند باعث این شرایط شود. با این وجود…
آسیب آرنج در ورزش های پرتابی
, , ,

آسیب آرنج در ورزش های پرتابی

آسیب های آرنج در ورزش های پرتابی آسیب آرنج در ورزش های پرتابی پرتاب های بالای دست فشار بسیار زیادی به آرنج وارد می کنند. در پرتاب کننده توپ در بیسبال و سایر ورزشکاران ورزش های پرتابی این فشار به تعداد زیاد تکرار می شود و منجر به آسیب جدی می ش…
, , ,

بورسیت آرنج روش های درمانی

بورسیت (التهاب بورس) آرنج در بورس اوله کرانون که یک بالشتک پر شده از مایع است و در نوک استخوانی آرنج (اوله کرانون) قرار گرفته است ایجاد می شود. بورس های فراوانی در بدن وجود دارند که مانند بالشتک بین استخوانها و بافت نرم (مانند پوست) عمل …