تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست وقتی درد شدید مچ دست از بین رفت ،

تمرینات کششی را انجام دهید.

تمرینات تقویت کننده را هنگامی انجام دهید که حین انجام حرکات کششی دردی احساس نکنید.


تمرینات کششی :

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن

مچ دست آسیب دیده را تا حد ممکن به سمت جلو و عقب خم کنید.

این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار نمایید.

خم کردن مچ دست برای تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

خم کردن

با دقت مچ دست خود را به جلو خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید.

۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تکان دادن

حرکت دادن دست به طرفین

خیلی ملایم مچ را از یک سمت به سمت دیگر حرکت دهید (حرکت دست دادن)،

در هر جهت ۵ثانیه نگه دارید،

این حرکت را در دو ست ۱۵تایی تکرار کنید.

کشش مچ دست برای تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

کشش مچ دست

پشت دست را در قسمت آسیب دیده با دست دیگر خود فشار دهید تا به خم شدن مچ دست خود کمک کند.

۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید.

در مرحله بعد، با فشار دادن انگشتان در جهت عقب ، دست را به عقب بکشید.

۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در طول تمرین ، بازو و آرنج را در سمت آسیب دیده خود صاف نگه دارید.

۳ ست این تمرین را انجام دهید.

کشش مچ دست در وضعیت فلکشن

کشش مچ دست دروضعیت فلکشن

بایستید در حالی که پشت دست ها روی میز قرار گرفته ،

کف دست ها رو به بالا باشد و انگشتان به سمت خودتان اشاره نموده و آرنج صاف باشد.

در همین وضعیت به مچ دست تکیه کنید در حدی که در مچ دست احساس کشش کنید

و این وضعیت را برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید.

این تمرین را ۳ مرتبه تکرار کنید.

کشش مچ دست در وضعیت اکستنشن

کشش مچ دست دروضعیت اکستنشن

در مقابل میزی بایستید در حالی که کف دست رو به پایین، انگشتان و آرنج صاف باشند.

وزن خود را رو به جلو بیندازید.

این وضعیت را برای ۱۵ ثانیه نگه داشته و برای سه نوبت تکرار کنید.

به داخل یا خارج گرداندن ساعد

به داخل یا خارج گرداندن ساعت

آرنج بازوی آسیب دیده را ۹۰ درجه خم کنید و کنار بدن خود نگه دارید.

کف دست خود را به سمت بالا بچرخانید و ۵ ثانیه نگه دارید.

سپس کف دست خود را به سمت پایین ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید.

مطمئن شوید که آرنج ۹۰ درجه خم و چسبیده به بدن شماست.

۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تمرینات قدرتی‌ :

خم کردن مچ دست برای تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

فلکشن مچ دست

یک قوطی کنسرو استوانه ای یا دسته ی چکش را در دست خود نگه دارید

در حالی که کف دست رو به بالا باشد. مچ دست را به سمت بالا خم کنید.

به آهستگی مچ دست را به حالت قبلی برگردانید. این حرکت را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید.

به آرامی می توانید وزن قوطی و یا وزنه ای را که در دست دارید افزایش دهید.

تقویت گریپ

یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید.

این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

اکستنشن مچ دست تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

اکستشن مچ دست

یک قوطی کنسرو یا دسته چکش را در دست خود گرفته در حالی که کف دست شما رو به پایین باشد.

به آهستگی مچ دست را به سمت بالا خم کنید سپس به آهستگی مچ دست را به وضعیت قبلی برگردانید.

این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید.

به تدریج وزنه انتخابی را سنگین تر کنید.

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی مچ دست

ترجمه توسط: دکتر زهرا هاشمی

منبع: Summit Medical Group

امتیاز دهید post