بایگانی برچسب برای: آرتروز گردن

نقش کشش و تراکشن در درمان دیسک گردن و دیسک کمر
آرتروز ستون فقرات گردن و کمر
, , ,

رادیکولوپاتی گردنی

رادیکولوپاتی گردنی رادیکولوپاتی گردنی یا عصب تحت فشار زمانی رخ می دهد که یک عصب گردنی هنگام جدا شدن از نخاع تحت فشار یا آزار قرار می گیرد. این مسئله می تواند باعث درد با انتشار به شانه،ضعف عضلانی و خواب رفتگی در امتداد شانه و دست شود. رادیکولوپاتی گردن…