تمرینات توانبخشی پس از درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

تمرینات توانبخشی پس از درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

وقتی درد شدید مچ دست از بین رفت ،

تمرینات کششی را انجام دهید.

تمرینات تقویت کننده را هنگامی انجام دهید که حین انجام حرکات کششی دردی احساس نکنید.


تمرینات کششی :

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن

مچ دست آسیب دیده را تا حد ممکن به سمت جلو و عقب خم کنید.
این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار نمایید.

خم کردن

خم کردن مچ دست برای درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

با دقت مچ دست خود را به جلو خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید.
۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تکان دادن

حرکت دادن مچ دست

خیلی ملایم مچ را از یک سمت به سمت دیگر حرکت دهید (حرکت دست دادن)،
در هر جهت ۵ثانیه نگه دارید،
این حرکت را در دو ست ۱۵تایی تکرار کنید.

کشش مچ دست

کشش مچ دست

پشت دست را در قسمت آسیب دیده با دست دیگر خود فشار دهید
تا به خم شدن مچ دست خود کمک کند.
۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در مرحله بعد،
با فشار دادن انگشتان در جهت عقب ،
دست را به عقب بکشید.
۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در طول تمرین ،
بازو و آرنج را در سمت آسیب دیده خود صاف نگه دارید.
۳ ست این تمرین را انجام دهید.

کشش مچ دست در وضعیت فلکشن

کشش مچ دست در وضعیت فلکشن

بایستید در حالی که پشت دست ها روی میز قرار گرفته ،
کف دست ها رو به بالا باشد و انگشتان به سمت خودتان اشاره نموده و آرنج صاف باشد.
در همین وضعیت به مچ دست تکیه کنید در حدی که در مچ دست احساس کشش کنید
و این وضعیت را برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید.
این تمرین را ۳ مرتبه تکرار کنید.

کشش مچ دست در وضعیت اکستنشن

کشش مچ دست در وضعیت اکستنشن

آرنج بازوی آسیب دیده را ۹۰ درجه خم کنید و کنار بدن خود نگه دارید.
کف دست خود را به سمت بالا بچرخانید و ۵ ثانیه نگه دارید.
سپس کف دست خود را به سمت پایین ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید.
مطمئن شوید که آرنج ۹۰ درجه خم و چسبیده به بدن شماست.
۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تمرینات قدرتی‌ :

درمان شکستگی استخوان اسکافوئید با فلکشن مچ دست

یک قوطی کنسرو استوانه ای یا دسته ی چکش را در دست خود نگه دارید
در حالی که کف دست رو به بالا باشد.
مچ دست را به سمت بالا خم کنید.
به آهستگی مچ دست را به حالت قبلی برگردانید.
این حرکت را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید.
به آرامی می توانید وزن قوطی و یا وزنه ای را که در دست دارید افزایش دهید.

تمرین ورزشی تقویت گریپ

یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید.
این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

اکستنشن مچ دست

یک قوطی کنسرو یا دسته چکش را در دست خود گرفته در حالی که کف دست شما رو به پایین باشد.
به آهستگی مچ دست را به سمت بالا خم کنید
سپس به آهستگی مچ دست را به وضعیت قبلی برگردانید.
این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید.
به تدریج وزنه انتخابی را سنگین تر کنید.

صاف کردن انگشت

صاف کردن انگشت برای درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

به شکلی که کف دست روی میز باشد و انگشتان صاف باشند
هر کدام از انگشتان خود را ۵ ثانیه بالا ببرید و سپس پایین بیاورید.
تمرین را آنقدر ادامه دهید که هر ۵ انگشت به مدت ۱۰ بار تمرینات را انجام داده باشند.

به داخل یا خراج گرداندن ساعد

آرنج بازوی آسیب دیده را ۹۰ درجه خم کنید و کنار بدن خود نگه دارید.
کف دست خود را به سمت بالا بچرخانید و ۵ ثانیه نگه دارید.
سپس کف دست خود را به سمت پایین ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید.
مطمئن شوید که آرنج ۹۰ درجه خم و چسبیده به بدن شماست.
۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تقویت گرداندن ساعد به داخل و خارج برای درمان شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست

یک کنسرو یا دسته چکش را در دست خود بگیرید و آرنج را ۹۰ درجه خم‌کنید.
به آرامی دست خود را بچرخانید به طوری که کف دست ابتدا بالا و سپس پایین برود.
۲ ست ۱۵ تایی تمرین‌ کنید.

ترجمه توسط: دکتر زهرا هاشمی

منبع: Summit Medical Group

۵/۵ - (۱ امتیاز)