تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)

تمرینات ورزشی شکستگی آرنج در درمان شکستگی آرنج : شما می توانید ورزش های کششی را بلافاصله انجام دهید. شما ورزش های تقویتی را وقتی ورزش های کششی ها تقریبا بدون درد هستند میتوانید انجام دهید.

تمرینات ورزشی شکستگی آرنج

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
مچ دست آسیب دیده را تا حد ممکن به سمت جلو و عقب خم کنید. این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار نمایید.
تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
آرنج بازوی آسیب دیده را ۹۰ درجه خم کنید و کنار بدن خود نگه دارید. کف دست خود را به سمت بالا بچرخانید و ۵ ثانیه نگه دارید. سپس کف دست خود را به سمت پایین ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید. مطمئن شوید که آرنج ۹۰ درجه خم و چسبیده به بدن شماست. ۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.
تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
کف دست آسیب دیده را روی شانه سمت مقابل گذاشته و تا جایی که میتوانید آرنج را خم کنید. سپس آرنج را تا جایی که میتوانید صاف کنید. این حرکت را در دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.

ورزش های تقویتی درمان شکستگی آرنج

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
یک قوطی کنسرو استوانه ای یا دسته ی چکش را در دست خود نگه دارید در حالی که کف دست رو به بالا باشد، مچ دست را به سمت بالا خم کنید. به آهستگی مچ دست را به حالت قبلی برگردانید. این حرکت را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید. به آرامی می توانید وزن قوطی و یا وزنه ای را که در دست دارید افزایش دهید.
تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
آرنج بازوی آسیب دیده را ۹۰ درجه خم کنید و کنار بدن خود نگه دارید. کف دست خود را به سمت بالا بچرخانید و ۵ ثانیه نگه دارید. سپس کف دست خود را به سمت پایین ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید. مطمئن شوید که آرنج ۹۰ درجه خم و چسبیده به بدن شماست. ۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.
تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
یک کنسرو یا دسته چکش را در دست خود بگیرید و آرنج را ۹۰ درجه خم‌کنید. به آرامی دست خود را بچرخانید به طوری که کف دست ابتدا بالا و سپس پایین برود. ۲ ست ۱۵ تایی تمرین‌ کنید.
تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی آرنج (سر استخوان رادیال)
بایستید و دسته جارو را با دو دست خود بگیرید. بازوها در محازات شانه، آرنج صاف و کف دست ها رو به پایین باشد. دسته جارو را به بالا (عقب) حرکت دهید. این حرکت را در دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید.

ترجمه توسط: دکتر محمد احمدی دستگردی

منبع: Summit Medical Group

۳.۸/۵ - (۶ امتیاز)