دکتر لیلا باقرزاده - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تهران

عناوین نگارش شده توسط دکتر لیلا باقرزاده

سنجش تراکم استخوان

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

بیماری پارکینسون و درمان های توانبخشی

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) چیست؟

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

راهنمای انتخاب کفش ورزشی مناسب

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تناسب اندام برای کودکان

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

استعمال دخانیات و سلامت سیستم اسکلتی عضلانی

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

استروئید در ورزشکاران

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

پیش گیری از کمردرد برای کسانی که به تازگی مادر شده اند

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

توصیه های لازم بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی در درمان کشیدگی رباط کناری خارجی زانو

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات ورزشی در درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده

تمرینات توانبخشی بورسیت زانو در اطراف کشکک (Prepatellar)

تیر 13, 1398/توسط دکتر لیلا باقرزاده
بارگذاری موارد بیشتر