تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

اگر عمل جراحی داشته اید یا انگشت شست شما داخل باند یا آتل است.

زمانی که درمانگر شما اعلام میکند آماده اید می توانید این تمرینات را انجام دهید.

دامنه حرکتی فعال شست برای تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

دامنه حرکتی فعال شست

ابتدا درحالیکه کف دست روی میز قرار دارد
انگشت شست را تا حد امکان از کف دست دور کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه‌دارید
سپس به حالت اول برگردانید
سپس دست را درحالت دست دادن (شست روبه بالا) قراردهید
انگشت شست را تا حد امکان از کف دست دور کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.
سپس به حالت اول برگردانید
حالا انگشت شست را تا حد امکان به سمت انگشت کوچک خم کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید
سپس به حالت اول برگردانید
این حرکت را در دو نوبت با توالی ۱۵ بار تکرار کنید.

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن

حرکت فعال مچ دست،فلکشن و اکستنشن

مچ دست آسیب دیده را تا حد ممکن به سمت جلو و عقب خم کنید

این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار نمایید.

خم کردن مچ دست برای تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

خم کردن مچ دست در تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست

با دقت مچ دست خود را به جلو خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید
۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تکان دادن

تکان دادن مچ به طرفین

خیلی ملایم مچ را از یک سمت به سمت دیگر حرکت دهید (حرکت دست دادن)
در هر جهت ۵ثانیه نگه دارید
این حرکت را در دو ست ۱۵تایی تکرار کنید.

حرکت ارتجاعی انگشت برای تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

حرکت ارتجاعی انگشت

جهت درمان درمان آسیب رباط شست یک نوار لاستیکی خارج شصت و سایر انگشتان خود قرار دهید
انگشتان خود را باز کنید تا نوار لاستیکی کشیده شود
۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تقویت شست

تقویت شست در تمرینات ورزشی در درمان آسیب رباط شست در اسکی بازان

اشیاء کوچک مانند گیره کاغذ، مداد و سکه را بردارید
شی را بین انگشت شست خود و سایر انگشتان به نوبت نگه دارید
این حرکت را به مدت ۵ دقیقه تکرار کنید.

تقویت گریپ

تمرین ورزشی تقویت گریپ

یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید
این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

فلکشن مچ دست

فلکشن مچ دست در درمان آسیب رباط شست

یک قوطی کنسرو استوانه ای یا دسته ی چکش را در دست خود نگه دارید در حالی که کف دست رو به بالا باشد
مچ دست را به سمت بالا خم کنید
به آهستگی مچ دست را به حالت قبلی برگردانید
این حرکت را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید
به آرامی می توانید وزن قوطی و یا وزنه ای را که در دست دارید افزایش دهید.

اکستنشن مچ دست

اکستنشن مچ دست

یک قوطی کنسرو یا دسته چکش را در دست خود گرفته
در حالی که کف دست شما رو به پایین باشد.
به آهستگی مچ دست را به سمت بالا خم کنید سپس به آهستگی مچ دست را به وضعیت قبلی برگردانید
این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید
به تدریج وزنه انتخابی را سنگین تر کنید.

ترجمه توسط: دکتر زینب بساق زاده

منبع: Summit Medical Group

امتیاز دهید post