بایگانی برچسب برای: زانوی پرانتزی

ورزش و حرکات اصلاحی مناسب برای افراد دارای زانوی ضربدری و زانوی ایکس
زانوی ضربدری در کودکان و بزرگسالان
زانوی پرانتزی
, , ,

زانوی پرانتزی علائم و درمان

زانوی پرانتزی زانوی پرانتزی (ژنوواروم) در اطفال بسیار شایع است. زمانی که این کودکان بر روی پاهایشان می ایستند ، فاصله ای بین زانوها و ساق پاها ایجاد می شود. گاهی این ظاهر پرانتزی در حین راه رفتن بیشتر مشخص می گردد. در اکثر موارد به طور طب…