تمرینات ورزشی در آسیب رباط شست دست

تمرینات ورزشی در آسیب رباط شست دست اگر عمل جراحی داشته اید

یا انگشت شست شما داخل باند یا آتل است ،

زمانی که درمانگر شما اعلام میکند آماده اید می توانید این تمرینات را انجام دهید.

دامنه حرکتی فعال شست

دامنه حرکتی فعال شست

ابتدا درحالیکه کف دست روی میز قرار دارد انگشت شست را تا حد امکان از کف دست دور کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه‌دارید.

سپس به حالت اول برگردانید. سپس دست را درحالت دست دادن (شست روبه بالا) قراردهید.

انگشت شست را تا حد امکان از کف دست دور کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. سپس به حالت اول برگردانید.

حالا انگشت شست را تا حد امکان به سمت انگشت کوچک خم کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

سپس به حالت اول برگردانید. این حرکت را در دو نوبت با توالی ۱۵ بار، تکرار کنید.

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن برای تمرینات ورزشی در آسیب رباط شست دست

حرکت فعال مچ دست، فلکشن و اکستنشن

مچ دست آسیب دیده را تا حد ممکن به سمت جلو و عقب خم کنید.

این تمرین را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار نمایید.

خم کردن

خم کردن

با دقت مچ دست خود را به جلو خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید.

۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تکان دادن

حرکت دادن مچ دست به طرفین

خیلی ملایم مچ را از یک سمت به سمت دیگر حرکت دهید (حرکت دست دادن)،

در هر جهت ۵ثانیه نگه دارید، این حرکت را در دو ست ۱۵تایی تکرار کنید.

تقویت شست برای تمرینات ورزشی در آسیب رباط شست دست

تقویت شست

اشیاء کوچک مانند گیره کاغذ، مداد و سکه را بردارید،

شی را بین انگشت شست خود و سایر انگشتان به نوبت نگه دارید.

این حرکت را به مدت ۵ دقیقه تکرار کنید.

تقویت گریپ

تقویت گریپ

یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید.

این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

تمرینات ورزشی در آسیب رباط شست دست

ترجمه توسط: دکتر روژین نیک رای

منبع: Summit Medical Group

۳.۵/۵ - (۶ امتیاز)