فلوشیپ ستون فقرات و توانبخشی ضایعات نخاعی

Mohammadrasoul Nezamabadi
,

دکتر محمد رسول نظام آبادی

تهران، کلینیک استقلال، خیابان خواجه عبدالله انصاری، انتهای خیابان چهاردهم، کوچه زروان، پلاک دوازده ۰۲۱۲۲۸۶۶۸۹۰