تمرینات ورزشی در درمان تنوسینویت دکرون

تمرینات ورزشی در درمان تنوسینوویت دکرون : این تمرینات را هنگامی انجام دهید که حرکت دادن دستتان دردناک نباشد.

تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون
دست را طوری روی میز قرار دهید که پشت آن روی میز قرار بگیرد و کف دست به سمت بالا باشد. نوک انگشت شست را به نوک انگشت کوچک رسانده ۶ ثانیه در این حالت نگه دارید سپس رها کنید. ۱۰ بار این حرکت را تکرار کنید.
تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون
پشت دست را در قسمت آسیب دیده با دست دیگر خود فشار دهید تا به خم شدن مچ دست خود کمک کند. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در مرحله بعد، با فشار دادن انگشتان در جهت عقب ، دست را به عقب بکشید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در طول تمرین ، بازو و آرنج را در سمت آسیب دیده خود صاف نگه دارید. ۳ ست این تمرین را انجام دهید.
تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون
یک قوطی کنسرو استوانه ای یا دسته ی چکش را در دست خود نگه دارید در حالی که کف دست رو به بالا باشد. مچ دست را به سمت بالا خم کنید. به آهستگی مچ دست را به حالت قبلی برگردانید. این حرکت را برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار کنید. به آرامی می توانید وزن قوطی و یا وزنه ای را که در دست دارید افزایش دهید.
تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون
آرنج بازوی آسیب دیده را ۹۰ درجه خم کنید و کنار بدن خود نگه دارید. کف دست خود را به سمت بالا بچرخانید و ۵ ثانیه نگه دارید. سپس کف دست خود را به سمت پایین ببرید و ۵ ثانیه نگه دارید. مطمئن شوید که آرنج ۹۰ درجه خم و چسبیده به بدن شماست. ۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.
به آرامی مچ دست را به عقب خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید.این حرکت را در ۲ سری ۱۵ تایی انجام دهید.
تمرینات ورزشی دردرمان تنوسینوویت دکرون
یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید. این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.
یک نوار لاستیکی خارج شصت و سایر انگشتان خود قرار دهید. انگشتان خود را باز کنید تا نوار لاستیکی کشیده شود. ۲ ست ۱۵ تایی تمرین کنید.

تمرینات ورزشی در درمان تنوسینوویت دکرون

ترجمه توسط: دکتر مریم السادات رحیمی

۳.۷/۵ - (۴ امتیاز)