ورزش درمانی در دررفتگی انگشت

شما می توانید تمامی این ورزش ها را بلافاصله انجام دهید.

Finger passive range of motion
Fist making
تمرین کنید اشیا کوچک مانند سکه، تیله، سنجاق، دکمه را با شست و انگشت آسیب دیده بردارید.
Finger extension
یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید. این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.