تمرینات ورزشی در آسیب و پارگی منیسک

تمرینات ورزشی در آسیب و پارگی منیسک را می توانید در منزل انجام دهید.

۷ تمرین اول را بلافاصله انجام دهید .<br>تمرینات بعدی را در صورت کاهش درد زانو ها انجام دهید.

صاف کردن زانو به شکل غیر فعال

این تمرین را در صورتی که نمیتوانید زانوی خود را به طور کامل صاف کنید انجام دهید.<br>در حالی که به پشت خوابیده اید یک حوله را لوله کرده و زیر پاشنه پا قرار دهید تا حدود ۱۵ سانتیمتر از زمین ارتفاع پیدا کند.<br>عضلات پا را ریلکس کرده و اجازه دهید جاذبه به تدریج در جهت صاف کردن زانو فشار وارد کند.<br>سعی کنید دو دقیقه در این وضعیت بمانید و این تمرین را سه بار تکرار کنید.<br>ممکن است در هنگام انجام این تمرین کمی احساس ناراحتی کنید.<br>این تمرین را چندین بار در روز تکرار کنید.<br>میتوان این تمرین را در حالت نشسته روی صندلی به صورتی که پای خود را روی صندلی یا چهارپایه دیگری قرار داده اید،<br>انجام دهید.

درمان آسیب و پارگی منیسک با تمرین ورزی سر دادن پاشنه

روی سطح سفت نشسته و پاهای خود را دراز کنید.<br>به آرامی با خم کردن زانو،<br>پاشنه‌ی پای سمت آسیب دیده را به سمت باسن بکشید و مجدد پاها را دراز کنید.<br>این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

کشش عضلات پشت ساق پا در حالت ایستاده

روبروی دیوار بایستید و دستانتان را به محاذات چشم بر روی دیوار قرار دهید.<br>پای آسیب دیده خود را عقب ببرید در حالیکه پاشنه روی کف زمین قرار گرفته است.<br>پای سالم که جلوترقرار گرفته است را از زانو خم کنید.<br>پایی که عقب قرار گرفته را کمی به سمت داخل بچرخانید.<br>به آرامی به سمت دیوار متمایل شوید تا زمانی که در پشت ساق پا احساس کشش کنید.<br>این کشش را برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید.<br>سپس به وضعیت اولیه بازگردید.<br>3 بار این تمرین را تکرار کنید.<br>این تمرین را چندین بار در روز انجام دهید.<br>

کشش عضلات همسترینگ در حالت تکیه به دیوار

به پشت در حالیکه باسن نزدیک به چارچوب در باشد دراز بکشید.<br>پای سالم را روی زمین و به داخل چارچوب در دراز کنید.<br>پای آسیب دیده را بلند کرده و به دیوار کنار چارچوب در تکیه دهید.<br>سعی کنید پا کاملا کشیده باشد.<br>در این حالت احساس کشش در پشت ران خواهید داشت.<br>این وضعیت را به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید و ۳ بار تکرار نمایید.

تمرین بالا بردن مستقیم پا برای درمان آسیب و پارگی منیسک

به پشت خوابیده و پاهای خود را دراز کنید.<br>زانوی سمت سالم را خم کنید و کف پا را روی زمین بگذارید.<br>ماهیچه ران را در پای سمت آسیب دیده منقبض کرده و پای خود را حدود ۲۰ سانتی متر از زمین بلند کنید.<br>پا را در حالتی که زانو صاف و عضله ران منقبض است نگه دارید.<br>سپس پا را به آرامی به سطح زمین برگردانید.<br>این تمرین را دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.

اکستانسیون مفصل لگن در حالت دمر

به شکم خوابیده و پاها را صاف کنید.<br>آرنج ها را خم کرده و سر را روی ساعدهای خود قرار دهید.<br>عضلات شکم را سفت کرده و شکم را به داخل بدهید.<br>عضلات باسن و ران در سمت آسیب دیده را سفت کرده و پا را بصورت صاف حدود ۲۰ سانتی متر از زمین بلند کنید.<br>به مدت ۵ ثانیه پا را در این حالت نگه دارید سپس پا را زمین گذاشته و استراحت کنید.<br>این حرکت را در دو ست ۱۵ تایی تکرار کنید.

درمان آسیب و پارگی منیسک با حرکت ورزشی صدفی

بر روی پهلوی سمت سالم دراز بکشید.<br>لگن و زانوها را خم کرده و پاها را به هم بچسبانید.<br>به آرامی پای بالایی خود را به طرف سقف بالا آورده (بطوریکه پاشنه ها با هم در تماس باشند) و ۲ ثانیه نگه دارید.<br>سپس پا را به آرامی پایین بیاورید.<br>این حرکت را در ۲ ست ۱۵تایی انجام دهید.

اسکات با توپ جهت درمان آسیب و پارگی منیسک

در حالی به دیوار تکیه کنید که سر،<br>شانه ها و کمر با دیوار در تماس باشد.<br>به روبرو نگاه کنید.<br>شانه ها را ریلکس نگه داشته و پاها را در فاصله ۹۰ سانتی متری از دیوار،<br>به اندازه عرض شانه ها باز کنید.<br>یک توپ به اندازه توپ فوتبال یا بسکتبال در پشت کمر قرار دهید.<br>در حالی که سعی می کنید کمرتان در مقابل دیوار باشد،<br>حرکت اسکات (خم کردن زانوها) را به آرامی و تا زاویه‌ی ۴۵ درجه انجام دهید.<br>این وضعیت را به مدت ۱۰ ثانیه حفظ کرده و سپس به آرامی به وضعیت ایستاده برگردید.<br>این حرکت را ۱۰ بار تکرار کرده و تا دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>

تمرین استیبل کننده زانو

یک باند الاستیک را دور مچ‌پای سالم خود ببندید.<br>انتهای دیگر باند الاستیک را در سطح مچ پا به در وصل کنید.<br>سپس روبروی در بایستید و پای آسیب دیده خود را کمی از زانو خم‌کرده و پای سالم را به عقب ببرید.<br>این حرکت را در ۲ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>سپس ۹۰ درجه بچرخید.<br>در این حالت پای آسیب دیده نزدیک در خواهد بود.<br>پای دارای باند الاستیک را از بدن خود دور کنید.<br>این حرکت را در ۲ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>مجددا ۹۰ درجه بچرخید.<br>در این حالت پشت به در خواهید بود.<br>پای دارای باند الاستیک را به جلو ببرید.<br>این حرکت را در ۲ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>بازهم ۹۰ درجه بچرخید .در این حالت پای غیرآسیب دیده نزدیک در خواهد بود.<br>پای دارای باند الاستیک را به سمت مقابل بدن ببرید.<br>این حرکت را در ۲ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>اگر در حفظ تعادل مشکل دارید میتوانید از یک صندلی کمک بگیرید.<br>برای دشوارتر شدن،<br>میتوان تمرین را روی بالشت سفت یا مت انجام داد.

تمرین استپ آپ

پای آسیب دیده را روی یک ارتفاع ۸ تا ۱۳ سانتی متری (مانند یک قطعه چوب) بگذارید.<br>پای سالم را روی زمین بگذارید.<br>وزن خود را به پای آسیب دیده به عنوان تکیه‌گاه منتقل کنید.<br>پای آسیب دیده را از زانو صاف کنید تا پای دیگر از زمین بلند شود.<br>به آرامی زانوی پای آسیب دیده را خم کنید تا پای سالم برروی زمین قرار گیرد.<br>این تمرین را در دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>

اکستانسیون زانو در مقابل مقاومت

با گره زدن دو انتهای یک باند الاستیک یک حلقه (لوپ) ایجاد کنید.<br>گره را به در،<br>در سطح زانو وصل کنید.<br>پای آسیب دیده را داخل لوپ کنید بطوریکه باند الاستیک پشت زانوی شما قرار گیرد.<br>پای سالم را از زمین بلند کنید.<br>اگر مشکل در حفظ تعادل دارید از صندلی کمک بگیرید.<br>زانویی که داخل باندالاستیک است را تا ۴۵ درجه خم کنید.<br>سپس به آرامی پا را صاف کنید.<br>برای انجام این کار باید عضلات ران را منقبض نگه دارید.<br>این ورزش را ۱۵ بار تکرار کرده و دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.<br>در صورت نیاز به روش آسانتر،<br>میتوانید روی هر دو پا بایستید تا در هنگام انجام این ورزش حمایت بیشتری داشته باشید.

درمان آسیب و پارگی منیسک با تمرین روی تخته تعادل

درحالی که پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها باز کرده اید بر روی تخته تعادل بایستید.<br>30 مرتبه تخته را به سمت جلو و عقب بلغزانید و ۳۰ مرتبه این کار را با لغزاندن تخته به طرفین تکرار کنید.<br>اگر نیاز به حمایت دارید با دست خود یک صندلی را بگیرید.<br>30 بار تخته تعادل را در جهت و ۳۰ بار در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.<br>تلاش کنید به مدت دو دقیقه به صورت مداوم تعادل خود را روی تخته حفظ نمایید به طوری که لبه تخته با زمین تماس نداشته باشد.<br>وقتی در انجام حرکات فوق با هر دو پا مهارت پیدا کردید،<br>تلاش کنید که این حرکات را درحالی که تنها بر روی پای آسیب دیده ایستاده اید انجام دهید.<br>پس از موفقیت در این امر،<br>حرکات را با چشمان بسته تکرار کنید.<br>اطمینان حاصل نمایید که در صورت از دست دادن تعادل از حمایت کافی برخوردار باشید.

ترجمه توسط: دکتر عاطفه جوادی

منبع: Summit Medical Group

۳/۵ - (۱ امتیاز)