تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی انگشتان

تمرینات ورزشی پس از درمان شکستگی انگشتان

این ورزش ها را زمانی انجام دهید که دیگر نیازی به بستن آتل یا چسب نباشد.

درمان شکستگی انگشتان با حرکت غیر فعال انگشت

به آرامی با دست دیگر خود انگشت آسیب دیده را خم کنید و سپس ان را به کمک دست دیگر صاف کنید.

در انتهای حرکات ۵ ثانیه صبر کنید و به آرامی حرکات را تکرار کنید.

۳ تا ۵ بار در روز هر بار ۱۰ بار تمرین را انجام دهید.

مشت کردن دست

دست خود را مشت کنید.
اگر انگشت آسیب دیده برای مشت کردن خم نمی شود از دست دیگر خود کمک بگیرید.
به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه این حالت را حفظ کنید.
۱۰ بار تمرین را تکرار کنید.

برداشتن اصولی اشیا برای درمان شکستگی انگشتان

تمرین کنید اشیا کوچک مانند سکه، تیله، سنجاق، دکمه را با شست و انگشت آسیب دیده بردارید.

صاف کردن انگشت دست

به شکلی که کف دست روی میز باشد و انگشتان صاف باشند

هر کدام از انگشتان خود را ۵ ثانیه بالا ببرید و سپس پایین بیاورید.

تمرین را آنقدر ادامه دهید که هر ۵ انگشت به مدت ۱۰ بار تمرینات را انجام داده باشند.

تمرین ورزشی تقویت گریپ

یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید.
این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

ترجمه توسط: دکتر زهرا هاشمی

منبع: Summit Medical Group

۵/۵ - (۱ امتیاز)