تمرینات ورزشی در درمان آسیب تاندون صاف کننده بند آخرانگشتان

تمرینات ورزشی در درمان آسیب تاندون صاف کننده بند آخرانگشتان

می توانید این تمرینات را بلافاصله انجام دهید و چنانچه دردی حس نمی کنید هر روزه آن را تکرار کنید و تا پایان دوره درمان خود این تمرینات را ادامه دهید.

حرکت غیرفعال انگشت

با دست دیگر خود به آرامی انگشت آسیب دیده را خم کنید.
سپس انگشت خود را به آرامی با کمک دست دیگر صاف نمایید.
این حرکات را به آرامی تکرار کرده و در انتهای حرکات ۵ ثانیه صبر کنید.
این ورزش را ۳ تا ۵ بار در روز هر بار ۱۰ مرتبه انجام دهید.

درمان آسیب تاندون صاف کننده بند آخرانگشتان با حرکت انجام مشت

دست خود را مشت کنید.
اگر انگشت آسیب دیده در حین مشت کردن خم نمی شود از دست دیگر خود کمک بگیرید.
این وضعیت را به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید.
۱۰ بار تمرین را تکرار کنید.

برداشتن اشیا

تمرین کنید اشیا کوچک مانند سکه، تیله،
سنجاق و دکمه را با کمک شست و انگشت آسیب دیده بردارید.

صاف کردن انگشت

در حالیکه که کف دست روی میز بوده و انگشتان صاف می باشند،
هر یک از انگشتان خود را به مدت ۵ ثانیه بالا ببرید و سپس پایین بیاورید.
این تمرین را برای هر ۵ انگشت انجام داده و ۱۰ بار تکرار نمایید.

تقویت گریپ در درمان آسیب تاندون صاف کننده بند آخرانگشتان

یک توپ پلاستیکی نرم را به مدت ۵ ثانیه در مشت خود نگه داشته و فشار دهید.
این حرکت را در ۲ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

ترجمه توسط: دکتر عاطفه جوادی

منبع: Summit Medical Group

۳/۵ - (۱ امتیاز)