ورزش های مناسب برای محل کار

ورزش در محل کار : این مهم است که شما استراحت های کوتاه مکرر در طول روز کاری داشته باشید و و از نشستن بیش از یک ساعت پرهیز کنید. در طول یک روز کاری شما باید یک استراحت ورزشی کوچک برای یک تا دو دقیقه هر یک ساعت داشته باشید. استراحت طولانی تر به مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۲ تا ۳ ساعت داشته باشید.

این ورزش ها می تواند به شما کمک کند که احساس خستگی کمتر کنید و خطر آسیب های ناشی از استفاده بیش از حد از بدن را پایین بیاورد. این ورزش ها می توانند در طول استراحت های کوتاه و یا بلندمدت انجام شوند.

ورزش های مناسب برای محل کار
تمرین ورزشی در محل کار

بین یک چهارچوب درب یا گوشه دیوار به نحوی قرار بگیرید که دست ها کمی بالاتر از ارتفاع سر شما بر روی چهارچوب در یا دیوار قرار بگیرند. به آرامی به سمت جلو خم شوید به طوری که در جلوی شانه ها کمی احساس کشیدگی کنید. برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت باقی بمانید. سه بار این حرکت را تکرار کنید.

ورزش های مناسب برای محل کار
روی صندلی نشسته و دست‌ها را پشت سر درهم قفل کنید. به آرامی بدن خود را به سمت عقب قوس داده و به سقف نگاه کنید. این حرکت را ۱۰ نوبت تکرار کنید و درطول روز چندین نوبت انجام دهید.
ورزش های مناسب برای محل کار
پشتتان را به دیوار تکیه داده و آرنج و مچ را در تماس با دیوار نگه دارید. به آرامی بازوها را به سمت بالا حرکت دهید. توجه کنید که در طول تمرین باید آرنج و مچ دست ها با دیوار در تماس باشد. این حرکت را در دو ست انجام داده و در هر ست ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید.
ورزش های مناسب برای محل کار
در حالی که نشسته یا ایستاده‌اید و بازو کنار بدن است، کتف‌های خود را به هم نزدیک کرده و فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید. ۲ ست ۱۵ تایی این کار را انجام دهید.
ورزش در محل کار
پشت دست را در قسمت آسیب دیده با دست دیگر خود فشار دهید تا به خم شدن مچ دست خود کمک کند. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در مرحله بعد، با فشار دادن انگشتان در جهت عقب ، دست را به عقب بکشید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. در طول تمرین ، بازو و آرنج را در سمت آسیب دیده خود صاف نگه دارید. ۳ ست این تمرین را انجام دهید.
ورزش های کششسی در محل کار
در حال نشسته یا ایستاده، دست هایتان را پشت کمر خود بهم گره کنید. شانه چپ خود را پایین‌تر بیاورید و سر خود را به راست خم کنید تا زمانی که احساس کشش کنید. این وضعیت را ۱۵ تا ۳۰ ثانیه حفظ کنید و سپس به نقطه شروع حرکت برگردید. سپس شانه راست خود را پایین‌تر آورده و سر خود را به چپ خم کنید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه صبر کنید. ۳ بار در هر سمت این کار را تکرار کنید.

ترجمه توسط: دکتر محمد احمدی دستگردی

منبع: Summit Medical Group

امتیاز دهید post