تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر می توانید انجام تمرینات را هم اکنون آغاز کنید.

کشش عضله پکتورالیس

بین یک چهارچوب درب یا گوشه دیوار به نحوی قرار بگیرید

که دست ها کمی بالاتر از ارتفاع سر شما بر روی چهارچوب در یا دیوار قرار بگیرند.

به آرامی به سمت جلو خم شوید به طوری که در جلوی شانه ها کمی احساس کشیدگی کنید.

برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت باقی بمانید.

سه بار این حرکت را تکرار کنید.

کشش توراسیک برای تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

روی صندلی نشسته و دست‌ها را پشت سر درهم قفل کنید.

به آرامی بدن خود را به سمت عقب قوس داده و به سقف نگاه کنید.

این حرکت را ۱۰ نوبت تکرار کنید و درطول روز چندین نوبت انجام دهید.

کشش بازو روی دیوار

پشتتان را به دیوار تکیه داده و آرنج و مچ را در تماس با دیوار نگه دارید.

به آرامی بازوها را به سمت بالا حرکت دهید.

توجه کنید که در طول تمرین باید آرنج و مچ دست ها با دیوار در تماس باشد.

این حرکت را در دو ست انجام داده و در هر ست ۸ تا ۱۲ بار تکرار کنید.

فشار دادن کتف ها به هم در تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

در حالی که نشسته یا ایستاده‌اید و بازو کنار بدن است،

کتف‌های خود را به هم نزدیک کرده و فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید.

۲ ست ۱۵ تایی این کار را انجام دهید.

حرکت خط وسط در تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

تمرین خط وسط

روی شکم بر روی سطح سفت دراز بکشید. یک بالشت تا شده در زیر قفسه سینه قرار دهید.

بازوها را به سمت خارج و به حالت مستقیم قرار دهید در حالی که آرنج ها صاف بوده و شست به سمت سقف قرار دارد.

در حالی که پهنای شانه هایتان را بهم می‌فشارید به آرامی بازوها را به سمت سقف بالا بیاورید. سپس به آرامی پایین بیاورید.

۳ ست ۱۵ تایی انجام دهید.

وقتی انجام تمرین آسانتر شد وزنه های کوچک در دست نگه دارید و تمرین را انجام دهید.

کشش ناحیه توراسیک 

روی زمین با پاهای صاف شده بنشینید.

قسمت میانی ران های خود را با دست نگه دارید.

سر و گردن را به سمت شکم خود خم کنید. ۱۵ ثانیه نگه دارید.

۳ بار تکرار کنید.

تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

ورزش rowing

میانه یه باند الاستیک را به در ببندید یا دور یک جسم محکم (که تکان نخورد) بپیچید. هر انتها را با یک دست بگیرید.

روی صندلی بشینید و بازو را ۹۰ درچه خم کنید و هر انتهای باند را با یک دست نگه دارید.

ساعد را عمود نگه دارید و آرنج را در سطح شانه، ۹۰ درجه خم کنید.

باند را به سمت عقب بکشید و کتف هایتان را بهم نزدیک کنید.

بالا بردن چهار دست و پا در تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

بالا بردن چهار دست و پا

به صورت چهاردست و پا قرار بگیرید.

شکمتان را به درون بکشید و عضلات شکم را سفت کنید تا ستون فقراتتان محکم شود.

در حالی که شکمتان را سفت نگه می دارید یک دست و پای مخالف را بالا ببرید.

این موقعیت را ۵ ثانیه نگه دارید.

دست و پای خود را به آرامی پایین بیاورید و برای سمت مقابل این حرکت را انجام دهید.

این حرکت را ۱۰ مرتبه برای هر سمت انجام دهید.

تمرینات ورزشی در درمان درد بالاتراز کمر

ترجمه توسط: دکتر آزاده قاروی آهنگر

منبع: Summit Medical Group

۳/۵ - (۲ امتیاز)