متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی برای تشخیص بیماری ها از چه روش هایی استفاده می کنند؟

مشابه دیگر رشته های پزشکی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی از مهمترین ابزار برای تشخیص بیماری ها که شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق بیماران است، استفاده کرده و از این ابزار ارزان و بی عارضه برای تشخیص و نهایتا درمان بیماران خود، بهره می جوید.

متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی، ممکن است برای تشخیص دقیق تر و یا رسیدن به یک تشخیص واحد از بین تشخیص های محتمل بر اساس شرح حال و معاینه بیمار، از نوار عصب و عضله و یا از سونوگرافی عصبی-اسکلتی-عضلانی استفاده کنند، که توسط این متخصصین انجام می شود.

علاوه بر موارد فوق ممکن است پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، از روش های پاراکلینیک دیگر مثل آزمایشات تشخیص طبی، عکس رادیولوژی، MRI، CT Scan و … برای تشخیص یا پیگیری بیماری شما استفاده کند.

هریک از موارد را میتوانید به صورتکامل در موارد زیر بیابید.

نوار عصب پا و کمر
نوار عصب و عضله
نوار عصب و عضله دست در گرفتگی عصب و دیسک گردن
سونوگرافی بافت های عصبی و اسکلتی-عضلانی
سنجش تراکم استخوان - مزایا و معایب ازمایش تراکم استخوان