پی آر پی شانه
بعد از عمل جراحی سندرم تونل کارپال (چسبندگی عصب در مچ دست) چه کنیم؟
تریگر پوینت چیست
درمان روماتیسم مفصلی
ورم لنفاوی یا لنف ادم
بورسیت چیست؟
آسیب و جراحت به انگشتان
تنوسینوویت دکرون، علتی برای درد شست
پاسخ به پرسش های رایج در مورد شانه یخ زده
, , ,

دفرمیتی های دست

دفرمیتی های دست   دفرمیتی های دست واژه دفرمیتیهای مادرزادی دست به شرایطی گفته می شود که درگیری و اختلال دست از زمان تولد وجود داشته باشد. کودکان با تفاوتهای متعددی در ساختار اندام فوقانی می توانند متولد شوند و این اختلالات تاثیر قابل…
, , ,

استئوآرتریت آرنج، خریب غضروف مفصلی

استئوآرتریت آرنج استئوآرتریت آرنجبه معنی تخریب غضروف مفصلی و آسیب آن است. این درگیری بدنبال آسیب قدیمی و یا دررفتگی مفصل می تواند رخ دهد،هرچند روند طبیعی ازبین رفتن غضروف با افزایش در اغلب موارد عامل آن می باشد.آرتروز (آرتروز آرنج)در مفاصل …