انواع بیماری های اندام تحتانی ، راهکار های درمانی، تشخیص انواع این بیماری ها، شامل بیماری های پا ، ران، زانو ،انگشتان پا ،ساق پالگن و مفصل ران که نوع بیماری را از میان دسته های اندام بدن میتوانید به راحتی پیدا کنید.

بندهای انگشتان ( phalanges )

انگشتان پا نیز مثل انگشتان دست از چهارده قطعه استخوان تشکیل شده اند. اولین انگشت پا نیز همانند انگشت شصت دست فقط دو قطعه استخوان دارد. بقیه انگشتان پا هر کدام سه قطعه استخوان دارند که بندهای اول، دوم و سوم انگشتان نامیده می شود.

استخوان های کف پا ( metatarsal bones )

در هر پا پنج استخوان کف پایی (متاتارسال) وجود دارد. استخوان های کف پا به ترتیب از سمت شصت به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می شوند.

استخوان های مچ پا ( Tarsal bones )

ناحیه مچ پا از هفت قطعه استخوان، موسوم به استخوان های تارسال ساخته شده است.
استخوان های مچ پا شامل:
استخوان قاپ، استخوان پاشنه، استخوان ناوی استخوان تاسی و استخوان میخی (داخلی، میانی، خارجی) می باشند

ناحیه پا ( Foot )

ناحیه پا شامل استخوان های:
مچ پا
کف پا
و انگشتان است.

درشت نی و نازک نی ( Tibia and Fibula )

ناحیه ساق پا شامل دو استخوان بلند موسوم به درشت نی و نازک نی می باشد. استخوان درشت نی نسبت به نازک نی بزرگتر و درشت تر است و در بخش داخلی این استخوان قرار دارد.

استخوان کشگک ( Patella )

استخوان کشگک (کاسه زانو) بزرگترین استخوان سزاموئید یا کنجدی ( یک واژه یونانی برای چیزی شبیه تخم کنجد می باشد ) بدن انسان است. این استخوان با انتهای تحتانی استخوان ران مفصل می شود.

کمربند لگنی :

استخوان های هیپ(بی نام) سمت راست و چپ همراه با استخوان خاجی یک حلقه کامل استخوانی موسوم به کمربند لگنی را تشکیل می دهند. کمربند لگنی اندام تحتانی را به استخوان بندی محوری متصل می کند.

لگن ( Pelvis ) : مجموعه ی لگن از دو استخوان هیپ (بی نام)، یک استخوان خاجی و یک استخوان دنبالچه تشکیل شده است.

پی آر پی موثرترین درمان غیرجراحی آرتروز، آسیب منیسک و رباط های زانو
بهترین درمان های خار پاشنه مزمن و مقاوم به درمان
درمان دیسک کمر با اوزون
درد ساق پا علل و راه های درمان
علائم و درمان دردهای پنجه پا
علت و درمان سندرم پای بی‌قرار
درد مفصل
آنچه باید در مورد التهاب فاشیای کف پا یا خار پاشنه
زانوی ضربدری در کودکان و بزرگسالان