نوشته های دکتر مهرناز تبریزی

, , , ,

آرتروز مفصل شست

آرتروز مفصل شست آرتروز مفصل شست آرتریت مفاصل وضعیتی است که در آن مفصل آسیب می بیند یا از بین می‌ رود. اگرچه چندین نوع آرتریت وجود دارد، آرتریتی که اغلب اوقات مفصل قاعده شست را درگیر می کند، اوستئوآرتریت یعنی آرتریت ناشی از ساییدگی و فرسودگی غضروف ( به اصطلاح همان آرتروز) است.   […]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , , , ,

پارگی تاندون عضله دو سر بازویی در آرنج

پارگی تاندون عضله دو سر بازویی آرنج   پارگی تاندون عضله دو سر بازویی آرنج عضله دو سر بازویی (بایسپس) در قسمت جلوی بازو قرار دارد و توسط تاندونها (طنابهای محکمی از بافت همبندی که عضلات را به استخوان وصل می کنند) از بالا به استخوان‌ شانه و از پایین به آرنج متصل می‌شود. پارگی […]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , ,

فلج ارب (فلج زایمانی شبکه بازویی)

فلج ارب (فلج زایمانی شبکه بازویی)   فلج ارب (فلج زایمانی شبکه بازویی) Erb’s palsy نوعی فلج شبکه بازویی از زمان تولد است. نام این بیماری از نام یکی از پزشکانی که ابتدا این مشکل را توصیف کردند یعنی ویلهلم ارب گرفته شده است. شبکه بازویی (brachial plexus) یک شبکه عصبی نزدیک گردن است که […]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , , ,

کیست گانگلیون مچ و دست

کیست گانگلیون مچ و دست کیست گانگلیون مچ و دست شایعترین توده در دست است. این کیستها سرطانی نبوده و در اکثر موارد بی خطر هستند. در نواحی مختلفی ممکن است ایجاد شوند ولی اغلب در پشت مچ دست ظاهر می شوند. این کیستهای حاوی مایع میتوانند به سرعت ظاهر، ناپدید یا بزرگ و کوچک […]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , ,

آسیب تاندونهای روتاتور کاف شانه

آسیب تاندونهای روتاتور کاف شانه آسیب تاندونهای روتاتور کاف شانه یکی از شکایات شایع بیماران درد شانه است. شانه از چند مفصل به همراه چندین عضله و تاندون تشکیل شده است که این مجموعه اجازه دامنه حرکتی وسیعی به بازوی شما می دهد. از آنجا که شانه از اجزاء متعدد تشکیل شده است، بنابراین مستعد […]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , ,

بیماری کین باخ (Kienbock’s Disease)

بیماری کین باخ (Kienbock’s Disease)   بیماری کین باخ (Kienbock’s Disease) وضعیتی است که در آن خونرسانی به یکی از استخوانهای کوچک مچ دست به نام استخوان لونیت (lunate) قطع می شود. استخوان بافتی زنده است که برای تغذیه خود نیاز به خونرسانی منظم دارد. در صورت قطع خونرسانی ،استخوان میمیرد یا به اصطلاح دچار […]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , , ,

تمرینات ورزشی در لیزخوردگی مهره کمر

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

, , , ,

تمرینات ورزشی در درد مفاصل ساکروایلیاک

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]